Hỗ trợ Online

Hotline Tư Vấn
0903 930 543 - Mr.Sinh

Bình ngưng tụ kho lạnh


Bình ngưng tụ kho lạnh dạng ống chùm có thể được đặt trên bệ bê tông hoặc các chân đế bằng kim loại hoặc có thể được đặt trên bình chứa lỏng.


bình ngưng tụ kho lạnh dạng ống

Yêu cầu khi lắp đặt bình ngưng :

Khoảng trống ở 2 đầu bình ngưng phải đảm bảo khoảng cách để khi bảo dưỡng có thể cọ rửa và rút được các ống ra để thay thế. Thông thường là 2 m cho một đầu bình ngưng.
Bình ngưng phải nằm ngang có độ nghiêng không quá 0.5 mm / 1 m chiều dài ống và phải nghiêng về phía bình chứa dầu.
Đường kính ống lỏng về không nhỏ hơn 50 mm khi bình ngưng có bề mặt truyền nhiệt khoảng 200 m2 và không nhỏ hơn 70 mm khi bình ngưng có bề mặt truyền nhiệt đến 450 m2.
Phải có đường xả khí không ngưng tới bình chứa lỏng.

Các Tin Khác :